rekonštrukcia budúceho sídla Ústavu pamäti národa

.projekt: 2023
.typ projektu: architektonická súťaž
.lokalita: Bratislava

.výsledok súťaže: ocenený návrh - 5. miesto 
.autori: Ing. arch. Marek Abramovič, Ing. arch. Matúš Hudec, Bc. Samuel Andrejčák
https://www.archinfo.sk/sutaze/overene-ska/revitalizacia-arealu-pre-ustav-pamati-naroda-vysledky-sutaze.html

Komplexný architektonický návrh spája modernosť a historickú hodnotu. Ponúka pohľad na to, ako môže architektúra a urbanizmus pozdvihnúť identitu miesta a zároveň spojiť jeho históriu s modernými potrebami. Koncept vytvára prepojenia nielen medzi budovami, ale aj medzi verejnosťou a mestským prostredím. Zahŕňa v sebe nielen estetiku a funkčnosť, ale aj rešpekt k dejinám a dôstojnosti miesta.

Pilierom tohto návrhu je aktívny park, ktorý sa rozprestiera uprostred areálu a vytvára spojenie so životom na Krížnej ulici. Vstup do areálu je zabezpečený z Metodovej ulice a zabezpečuje pohodlný prístup pre zamestnancov a návštevníkov. Parkovacie kapacity sú umiestnené tak, aby boli pohodlné a ľahko dostupné.

Základným konceptom návrhu bolo spojiť rôzne časti tohto areálu v jednotný celok. Tento cieľ sa dosiahol vytvorením pasáže, ktorá prechádza cez hlavnú budovu. Táto pasáž nie je len architektonickým prvkom, ale stáva sa aj spojovacím článkom, ktorý prepája budovu so zvyškom areálu.

Ďalším dôležitým aspektom návrhu bolo umiestnenie múzea do priestoru vytvoreného vykopaním v rámci átria. Týmto spôsobom sa vytvoril priestor, ktorý je oddeľovaný od okolia a ponúka unikátny zážitok. Múzeum sa stalo centrom tohto priestoru, obklopeným históriou a kultúrou. Pasáž, múzeum a lávka spolu tvoria komplexný systém, ktorý prináša do tohto miesta nový rozmer a charakter.

Architektúra hlavnej budovy sa zvonku a z ulice vyznačuje svojím výrazným a dominujúcim charakterom. Je to budova, ktorá sa odvážne vyníma v mestskom prostredí, upútava pozornosť a hovorí svoj príbeh už na prvý pohľad. Jej fasáda je špecifická, a spolu so šikmými detailmi ju robia nezameniteľnou a pôsobia dojmom silnej identity.

Átrium hlavnej budovy sprevádzajú terasové vstavby. Architektúra umožňuje dynamiku a pohyb, čo pridáva do budovy ľudský rozmer. Každý poschodový úsek ponúka nový pohľad na vnútorný priestor a vytvára dojem, ktorý je živý a interaktívny. Táto centrálna srdcová časť budovy, je miestom, kde sa prelína estetika s funkčnosťou. Jednotlivé terasovité poschodia vytvárajú zaujímavú vertikálnu kompozíciu, ktorá spája rôzne úrovne a priestory. Tieto terasy charakterizujú aj miesta pre ľudskú interakciu. Komunikácia medzi terasami umožňuje zamestnancom a návštevníkom pohybovať sa spolu s energiou a tokom miesta. Či už ide o schody, chodby alebo priestory na oddych.

Ludwigov palác, prešiel miernou rekonštrukciou, ktorá vrátila pôvodný vzhľad a prispôsobila ju novým funkciám. Slúži ako miesto pre udalosti a výstavy a taktiež poskytuje priestor pre gastronómiu. Táto budova nadväzuje na dejiny miesta a pridáva do neho nový život. Návštevníkom naznačí históriu miesta a pripomenie im dôležitosť, hĺbku a kontext Ludwigovho paláca.

Krajinný landscape sa zamierava na zachytenie pôvodnej histórie miesta a jeho symbolického spojenia s Ludwigovým palácom. Hoci z pôvodnej budovy ostala len terajšia stavba, chceli sme zachovať a náznakovo pripomenúť pôvodné základy a dušu miesta.

Celkový architektonický návrh tohto areálu je o viac ako len o budovách a priestoroch. Je o vytváraní zážitkov, o spájaní minulosti a prítomnosti, o inovácii a komunite. Je to koncept, ktorý kombinuje funkčnosť s estetikou a prináša nový život do tohto priestoru. Týmto spôsobom chceme vytvoriť miesto, ktoré bude nielen atraktívne, ale aj funkčné a inšpiratívne pre všetkých jeho užívateľov.