DOM NA ROHU

.projekt: 2021
.typ projektu: realizačný projekt
.lokalita: Bratislava - Lamač


Predmetom architektonickej štúdie je návrh objektu rodinného domu v okolí Cesty na Klanec v Lamači. Objekt je situovaný na nárožnom pozemku, ktorý je výrazne obmedzený regulatívom a budúcou re-parceláciou, a taktiež výstavbou predpokladanej verejnej cestnej komunikácie. Pozemok je svojím terénnym charakterom svahovitý s výrazným výškovým prevýšením. Tvarovo sa pozemok zužuje na západnej strane. Z južnej strany je pozemok ohraničený susednou parcelou s už existujúcim objektom rodinného domu.
V dôsledku zníženej výmery pozemku, ktorá činí cca 365m² bolo treba navrhnúť objekt, s čo najnižšou zastavanou plochou. Rešpektovaním uličnej, resp. stavebnej čiary sa charakterizoval pôdorysný, obdĺžnikový tvar objektu. Objekt je funkčne riešený do jednotlivých zón nachádzajúcich sa na daných podlažiach. Technická zóna je umiestnená v podzemnom podlaží. Tvorí ju prístrešok pre automobily a skladové priestory prístupné z prístrešku. Denná, obytná zóna je situovaná na prvom nadzemnom podlaží. Jej súčasťou sú vstupné priestory, priestory chodby, schodiska a samotná obytná časť obývacej izby s  priestorovo spojenou kuchyňou. Posledné druhé nadzemné podlažia obsahuje nočnú zónu. Tá je tvorená spálňou a izbou s hygienickým zázemím.