Dvojdom Záhorská Bystrica

Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami je navrhnutý na mierne sa svažujúcom rožnom pozemku. Dom je pôdorysne koncipovaný do tvaru L aby sa čo najlepšie využil priestor rožného pozemku a opticky zmenšila kubatúra objektu. Pri dizajne hmoty objektu sme sa snažili o to, aby objekt opticky nevyzeral ako zrkadlový odraz svojich bytových jednotiek, ale aby pôsobil ako kompaktný celok.

Projekt 09/2018
Lokalita Záhorská Bystrica
Celková úžitková plocha 221 m2
Úžitková plocha bytovej jednotky A 111,0 m2
Úžitková plocha bytovej jednotky B 110,0 m2

Zaujala vás naša práca?