Interiér zubnej ambulancie, Humenné

Klient nás oslovil s požiadavkou o navrhnutie interiéru zubnej ordinácie. Podmienkou bolo aby ordinácia pôsobila útulne a nepripomínala chladné ambulantné priestory, avšak aby spĺňala všetky funkčné a hygienické požiadavky, ktoré sú pri týchto priestoroch podmienkou.

Dispozícia návrhu vychádza z požiadaviek klienta a z prevádzkových pravidiel v ordinácii. Centrom priestoru je zubárske kreslo situované na os pracovného priestoru ordinácie. Po ľavej ruke je pozdĺž celej deliacej steny umiestnený pracovný pult, ktorý prechádza do pracovného stola asistentky. Pracovné miesto asistentky je ukončené recepčným pultom. Na protiľahlej priečke sa nachádza röntgen umiestnený na ramene a zostava s kartotékami. V časti ústnej hygieny je po oboch stranách umiestnený pracovný pult. ťažiskom v priestore je opäť zubárske kreslo. v miestnosti sa tiež nachádza úložný priestor na odevy a osobné veci klienta.

Projekt 05/2016
Realizácia 09/2016
Lokalita Humenné
Plocha 62,00 m2
V spolupráci: TAMA architekti, Ing.arch. Tomáš Abramovič, Ing.arch. Marek Abramovič

Zaujala vás naša práca?